Zgodnie z zapowiedziami oto pierwszy michałek, na walnym zgromadzeniu członków Partii Piratów mieliśmy ciekawego gościa – niestety postulaty owego gościa nie znalazły wśród nas uznania, a oto maila który przyszedł po zebraniu:„Żydzi nachalnie wciskają się do wszystkich
polskich organizacji, a także sami zakładają różne organizacje, jako niby
„Polacy zatroskani o społeczeństwo”. To stą

d biorą się różne „Otwarte
Rzeczypospolite”, „Nigdy Więcej” albo „Związki Walki z Polskim Faszyzmem”. Tymi
organizacjami kierują Żydzi albo ich wierni szabesgoje. Zadaniem takich
organizacji jest po prostu szkalowanie Polski i Polaków.Udają patriotów i
przenikają do każdej organizacji. Gdyby którejś udało się pozostać wolnej od
Żydów, będą ją zwalczać z największą zaciekłością, uciekając się do jawnych
kłamstw w mediach, oczerniania jej działaczy, podawanie do sądu za zmyślone
„przewinienia” (wśród których „antysemityzm” stanowi przestępstwo główne, obok
rasizmu i ksenofobii). Sztandarowym przykładem mogą być ponawiające się fale
ataków na Radio Maryja. Jeśli i to nie pomaga – dokonują
skrytobójstw.
Żydzi uprzedzają rodzące się dążenia narodu i
natychmiast wskakują „na czoło pochodu”, przejmując dowodzenie (np. Solidarność,
AWS, ZChN).
Żydzi zakładają dziesiątki najrozmaitszych partii
politycznych (w tym jawnie antysemickie ) i prowadząc miedzy sobą walkę na niby
doprowadzają do chaosu w państwie.
Żydzi bezustannie „reformują” wszystko,
paraliżując w ten sposób normalne funkcjonowanie państwa. Uniemożliwia to
akumulacje doświadczeń i naturalne wyłanianie się kompetentnych
elit.”

PS. Proponujemy gościowi zaczać od podstaw – np. nauki HTMLa :))


Z pozdrowieniami,
Błażej