Dowiedzieliśmy się (z wiarygodnego źródła;), że większość Polaków ma mocno zaburzony obraz partii. Wyjaśnijmy najważniejsze sprawy.

Nie jesteśmy grupą zbuntowanych nastolatków.
Przedział wiekowy działaczy jest duży.  Członkiem partii może być każdy pełnoletni obywatel naszego kraju, sympatykiem – dosłownie każdy. Młodzi (również duchem) ludzie naturalnie czują właściwy kierunek rozwoju społecznego. Liczą się zdrowe poglądy.

Nie popieramy kradzieży własności intelektualnej!
Chcemy jasnego, sprawiedliwego, dostosowanego do postępu technologicznego prawa! Chcemy by każdy Internauta miał dostęp do dóbr kultury i nie był przy każdej okazji posądzany o przestępstwo albo okradany przez koncerny medialne. Chcemy żeby Twórca mógł rozpowszechniać swoje dzieła w dowolny sposób i nie był zakładnikiem w.w. koncernów i innych pośredników. Chcemy właściwych warunków dla rozwoju społeczeńswa informacyjnego.

Nie jesteśmy zawodowymi politykami.
TO PRAWDA!!! Nikt z założycieli nie należał do innej partii politycznej. Jesteśmy „szeregowymi” użytkownikownikami Netu.

Nie chcemy odbierać elektoratu pozostałym partiom…

… które za duże, zabrane podatnikom, pieniądze są w stanie uzyskać jedynie 25 proc. frekwencję (w wyborach do PE) – co sugeruje, że sposób finansowania partii politycznych w naszym kraju nie jest skuteczny (prowadzi do dramatycznego obniżenia kultury życia politycznego, wypaczenia funkcji mediów publicznych, zahamowania rozwoju społecznego).

Nie zabiegamy o poparcie tzw. mainsteramowych mediów.
Polscy poitycy są uzależnieni od prywatnych mediów – ta sytuacja nie wpływa pozytwnie na skuteczność ich działania. Chcemy nowych regulacji na linii media-polityka.

Tyle na początek… :)