Dla gry.onet.pl

Dość obszerny i nie preparowany … :)