Właśnie pisze artykuł, który chcemy opublikować, proszę was w komentarzach (albo na biuro@partiapiratow.org.pl) o jakieś propozycje.

Aktualnie mam:

Propozycje Partia Piratów, które zmniejszą skalę piractwa fonograficznego i paserstwa komputerowego:

1. Jak najszybsze wprowadzenie otwartych standardów (czyli takich, które posiadają normę ISO) wymiany danych cyfrowych między obywatelem a urzędami oraz promocja otwartego oprogramowania do ich czytania i przetwarzania.

Skutkiem będzie:

* pokazanie szerokiemu gronu społeczeństwa, że istnieją otwarte rozwiązania do których dostęp ma każdy bez żadnych dodatkowych kosztów a z tego wyniknie zmniejszenie procederu kopiowania oprogramowania w celach użytkowych.
* będzie to wstęp do wdrożenia otwartych standardów WEWNĄTRZ administracji co jest krokiem w stronę NEUTRALNOŚCI technologicznej państwa.

2. Poszerzenie prawa do dozwolonego użytku na model Kanadyjski (czyli udostępnianie też legalne).

Skutkiem będzie:

* Wzrost przychodów Artystów (z koncertów itd). wynika to z tego, że dzielenie się dobrami kultury jest przyczynkiem wzrostu ich wartości więc nie ma potrzeby zawężania kręgu osób z którymi obywatele mogą się dzielić tymi dobrami (do kręgu osób pozostających w związku towarzyskim) gdy to powoduje relatywny spadek ich wartości.
* Kompromisem może być wprowadzenie płatnych (niski abonament) sieci P2P służących do wymiany materiałów objętych prawami autorskimi, dochód traktować jak opłaty kompensacyjne dla artystów.

3. Zmiana prawa tak aby artysta zawsze pozostawał twórcą i rozpożyczaną praw do swoich dzieł (jeśli chodzi o sprzedaż, rozpowszechnianie itd), oraz umożliwienie artyście zmian licencji na których wydał swoje utwory:

Skutkiem będzie:

* Artyści mieliby możliwość, bez pośredników, dotrzeć do swoich odbiorców i dyktować ceny za swoje dzieła.
* Wielu z nich mogłoby zmienić licencję na swoje utwory tak aby wykorzystanie nie komercyjne i dzielenie się było dozwolone.

4. Zablokować jakiekolwiek możliwości wprowadzenia praw ograniczających korzystanie z cyfrowych danych przez konsumentów (technologie DRM i „Trusted Computing”).

Skutkiem będzie:

* Wprowadzenie DRM i TC spowoduje jeszcze większy wzrost „piractwa” gdyż nawet jeśli legalnie zakupimy w sklepie muzykę lub film to prawo możemy złamać, gdy użyjemy do odtwarzania ich urządzenia lub oprogramowania którego sobie nie zażyczy producent. Aktualnie mamy do tego prawo i trzeba zrobić wszystko abyśmy nie podzieli losów Francji i USA które takie prawo wprowadziły już i to ze zgubnymi skutkami.