Najbardziej skondensowane myśli jakie udało mi się napisać (jakieś komentarze?)
Opis:

* Otwarty dostęp – oznacza tyle co dostępnych dla wszystkich i nie wymagający dodatkowych kosztów np. zakupu oprogramowania. Otwarty przy tym nie musi oznaczać darmowy!

* Dobra kultury – są to wszystkie twory człowieka, którymi dzielenie się przyczynia się do wzrostu ich wartości. (im więcej osób poznaje jakieś dzieło np. muzyczne tym ono zyskuje na wartości – staje się bardziej popularne). Dobrem kultury są także wszystkie dzieła oraz materiały wytworzone przy użyciu publicznych pieniędzy np. Sztuki Teatru Telewizji, audycje radiowe, dokumenty potrzebne do komunikacji z urzędami itd. Są one dobrem kultury z uwagi na to iż są naszą wspólną własnością (powstały z naszych pieniędzy).

* Społeczeństwo informacyjne – naszym zdaniem społeczeństwo informacyjne oznacza społeczeństwo, które korzysta z nowoczesnych technologii w pracy, w domu do komunikacji z urzędami itp. Uważamy ze informatyzacja to nowa jakość w działaniu społeczeństwa obywatelskiego – w prosty i tani sposób może zrewolucjonizować (przyśpieszyć, rozjaśnić) działanie urzędów i ich kontakty z obywatelami, stwarza podstawy dla ruchu obywatelskiego, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń itd. Nowoczesne technologie komunikacji nie mogą w żadnym wypadku być narzędziem w niczyich rękach i tak jak dobra kultury jego wartość rośnie wraz z ilością ludzi który maja do tych technologii nie skrępowany dostęp.

Co z tego wynika?:

* Państwo powinno stać na straży pluralizmu technologicznego a zwłaszcza informatycznego.

* Wszystkie dokumenty i dzieła wytworzone za publiczne pieniądze nie powinny być chronione przed kopiowaniem i rozpowszechnianiem oraz powinny być tworzone przy użyciu otwartych standardów (najlepiej ISO).

* Musimy zrównoważyć prawo autorskie tak aby broniło otwartego dostępu a przy tym przynosiło godziwy zysk twórcom aby zachęcić ich do kontynuacji powiększania dorobku kultury – pamiętając o tym że rozpowszechnianie bez uzyskania korzyści majątkowej z tego tytułu tez jest przyczynkiem do wzrostu wartości kultury..

* Edukacja – od poziomu szkoły podstawowej należy mówić o pluralizmie w świecie informatyki, otwartej kulturze, domenie publicznej, otwartych standardach oraz o tym co wynika z tym idei.